voreioaigaiotv.gr

Επισκευή πλακόστρωτου Πλωμαρίου

Mytilene Featured Image New 845x321 (1)
Κοινοποίηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 36, 116, 118 και 120.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018.
  5. Τη με αριθ. 27/2024 μελέτη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 39.999,14 €, με Φ.Π.Α. 17%.
  6. Τη με αριθ. 628/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2024.
  7. Τη με αριθ. 703/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2024.
  8. Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ014479077).
  9. Τη με ΑΑΥΣ 444/16-04-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ014603800 και ΑΔΑ: ΨΦ7546ΜΓΘΓ-ΜΡΕ).
  10. Τη με αρ. 1258/2024 Απόφαση Δημάρχου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την εν ισχύ νομοθεσία για την ανάθεση του έργου, να υποβάλλουν τις προσφορές τους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Αναλυτικά 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση απευθείας ανάθεσης 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Η Μελέτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Meteo: Μεγάλη χαλαζόπτωση και τεράστια κύματα στο Βόρειο Αιγαίο

Με κρυφό άσσο στο μανίκι ο πρωθυπουργός στη συνάντηση με τους αγρότες

Προφυλακιστέοι ο τραυματιοφορέας και ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών που έστησαν επιχείρηση σε βάρος ετοιμοθάνατων